ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

แปและอุปกรณ์ติดตั้ง

Premium Grade AZ150 G550 Zinecalumn Blueresin

Standard Grade AZ150 G550
Zinecalumn

สกรู (Screw)