ข้อมูลทางเทคนิค

koatframe3.jpg

แปและอุปกรณ์ติดตั้ง

koatframe2.jpg

Premium Grade AZ150 G550 Zinecalumn Blueresin

koatframe4.jpg

Standard Grade AZ150 G550Zinecalumn

koatframe1.jpg

Premium Grade AZ150 G550 Zinecalumn Blueresin